Privacyverklaring

RL&D Platform respecteert de privacy van gebruikers van de website en hanteert daarom een ​​strikt privacybeleid. Informatie die u aan ons verstrekt, wordt door RL&D Platform zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Alle gegevens die via telefoon, aanvraagformulieren of anderszins worden verzameld, worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

We houden alleen functionele cookies bij en delen deze nooit met derden. Dit hebben we nodig voor de werking en continuïteit van de site.

Welke informatie kan RL&D Platform van u opvragen en verzamelen?

De informatie kan bestaan ​​uit persoonlijke informatie, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u via de website, telefoon of anderszins ter beschikking stelt. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wij bewaren de gegevens in ons CRM-systeem minimaal 7 jaar, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Deze gegevens worden door ons binnen 1 jaar na het verstrijken van die verplichting verwijderd.

Bovenstaande termijn is van toepassing, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan ​​om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Recht van inzage, aanpassing en verwijdering:

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Ook heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te dragen of overdraagbaar te maken. U kunt hiervoor ook een schriftelijk verzoek indienen.

Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken. Bij schriftelijk hoort ook een e-mail. U kunt uw verzoek naar ons e-mailen via info@rldplatform.nl.

Wat RL&D Platform heeft gedaan om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

We hebben geen koppeling gelegd die persoonsgegevens delen met Google, facebook of andere externe platformen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op de aangekondigde datum van inwerkingtreding.

Translate »