Wij willen de weg korter maken voor alle talentvolle jonge vrouwen en mannen

Rahma el Mouden heeft een lange weg afgelegd om te komen waar ze nu is.

Deze weg wil ze graag korter maken voor alle ambitieuze talentvolle jonge vrouwen en mannen, met een 'gevoelde' maatschappelijke achterstand, ongeacht met welke achtergrond/opleiding of wat je situatie ook is. Gelukkig is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan dit thema om ambitieuze vrouwen aan de top te realiseren en is het goed op de agenda gezet.

Dit is nog niet voldoende maar het begin is gemaakt. Het is jammer dat dit via een quotum afgedwongen wordt, anno 2022 zou dit geen onderwerp van gesprek moeten zijn.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande en we hebben met veel hoogopgeleide vrouwen te maken die zich er wel degelijk van bewust zijn dat ze naast het moederschap ook carrière kunnen maken in topfuncties zoals mannen dat ook doen. 

De overheid en alle andere instanties moeten ook een bijdrage leveren om gelijke kansen te bieden aan vrouwen en in het bijzonder aan vrouwen en mannen met een bi-culturele achtergrond.

Diversiteit en inclusie is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en daar moeten we met z’n allen continue aan werken en zorgen dat dit thema niet alleen constant op de agenda staat maar dat onze doelen echt gerealiseerd moeten worden.

Wie naar de top wil moet veel wegen bewandelen, van manager tot directeur tot raad van toezicht tot raad van commissarissen. Willen wij samen succesvol zijn dan moeten we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en kennis. Niets is onmogelijk.

Translate »