Mentees programma

Het Rahma RLD programma wordt aangeboden aan mentees in samenwerking met mentoren. Het programma is gebaseerd op 2 à maximaal 3 jaar en de mentee maakt samen met de mentor het strategieplan om het einddoel te halen.

Dit verschilt van de ene mentee met de andere mentee. De mentor en de mentee hebben regelmatig contact met elkaar, indien nodig ontmoeten ze elkaar lijfelijk.

De frequenties van de ontmoetingen bepalen ze zelf maar dit wordt wel vastgesteld in het strategieplan. Sowieso is er 1 keer per maand een contactmoment.

1 maal per jaar ontmoeten alle mentoren en mentees elkaar om ervaringen en kennis te delen.
We gaan er van uit dat wij straks elkaar weer normaal kunnen ontmoeten, mocht dit nog niet mogelijk zijn dan verloopt het contact digitaal. 

Translate »