Bijeenkomsten binnen het netwerk, want uiteindelijk hebben we elkaar nodig

Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst waar het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en overige instanties aanwezig zijn waardoor de kansen van de mentees vergroot worden om zichtbaarder te worden en hun droom te realiseren.

Bedrijven kunnen en willen ook een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke doelstellingen, uiteindelijk hebben wij elkaar nodig om deze doelen van meer diversiteit en meer vrouwen aan de top te bereiken.

Door dit jaarlijkse evenement te organiseren vergroten wij ons netwerk binnen bedrijven en instanties waardoor ons netwerk groeit en meer kansen biedt.

Daarnaast willen wij jaarlijks een prijs gaan uitreiken aan de organisaties die een zichtbare bijdrage hebben geleverd om onze doelen voor meer vrouwen en mannen met een bi culturele achtergrond aan de top te realiseren. Ook reiken we een prijs uit voor de mentoren die hun einddoel behaald hebben met hun mentee.

Translate »